Sajam mogućnosti u Bjelovaru

U sklopu nacionalnog programa „Zajedno više možemo“ usmjerenog prema učenicima 4., 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola policijska postaja Bjelovar je u suradnji sa Gradom Bjelovarom organizirala „Sajam mogućnosti“. Cilj ovog projekta je prevencija ovisnosti i negativnih ponašanja, stvaranja prijateljskog i partnerskog odnosa policije i javnosti, upoznavanje sa načinom rada policije i policijske tehnike, te ukazivanje na mogućnosti kvalitetnijeg ispunjenja slobodnog vremena učenika, bavljenjem izvanškolskim aktivnostima.