Osnovni podaci

Koestlin d.d.

Tvornica keksa i vafla

Sjedište: Slavonska cesta 2a, 43000 Bjelovar, Hrvatska

+385 43 492222

www.koestlin.hr

OIB: 92803032010

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 12.775.884,00 EUR uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276, oznake KOES-R-A; Predsjednik Uprave - Krešimir Pajić; Član Uprave - Ivan Grbešić; Predsjednik Nadzornog odbora - Zdravko Pavić

Zaštita osobnih podataka