Obavijest br. O-13825/2023-2/KJ o preračunavanju temeljnog kapitala

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (dalje u tekstu: SKDD) 17.11.2023. godine za društvo KOESTLIN D.D., OIB:92803032010 (dalje u tekstu: Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala.

Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 96.259.900,00 HRK na iznos od 12.775.884,27 EUR.

Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 12.775.884,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 12.775.884,00 EUR.

Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 12.775.884,00 EUR i bit će podijeljen na 130.276 redovnih dionica oznake KOES-R-A.