Kodeks korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne poslovne godine, na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. S ovom godinom se popunjavaju dva upitnika: Upitnik o praksama upravljanja za izdavatelje dionica i Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica.

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica